Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh giảng giải Q4

Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh giảng giải Q4

Giá thông thường 70.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 70.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Quyển 4)

Trích đoạn

Trong tất cả các pháp môn, pháp môn niệm Phật là thù thắng nhất, một ngày từ sớm đến tối không có ý niệm nào khác, khởi tâm động niệm đều là A Di Đà Phật. Tôi dạy mọi người câu Phật hiệu này làm thế nào để niệm được có lực?  Xem tất cả mọi người đều là A Di Đà Phật thì niệm Phật của bạn mới có thể niệm tốt được, công phu mới có lực. Không cần phải thấy đây là Trương Tam, kia là Lý Tứ, vậy thì phiền. Đây là A Di Đà Phật, kia là A Di Đà Phật, thảy đều là A Di Đà Phật, bạn xem, bạn vĩnh viễn là A Di Đà Phật, bạn liền thành Phật rồi. Không chỉ tất cả mọi người là A Di Đà Phật, tất cả mọi việc cũng là A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật thì không có bất cứ thứ gì , đều là A Di Đà Phật biến hóa ra hết.

+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết