Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Làm thế nào để khắc phục bệnh khổ

Làm thế nào để khắc phục bệnh khổ

Giá thông thường 8.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 8.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Để Khắc Phục Bệnh Khổ

"Phật là chí thiện, tất cả thiện pháp của thế xuất thế gian không có gì thiện hơn. Cho nên niệm Phật là đệ nhất thiện, niệm Phật đích thực là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Vì sao không chịu niệm Phật chứ? Nếu như nói niệm Phật là mê tín, vậy phía trước nói bạn tạo tội nghiệp cực trọng, mê tín niệm Phật cũng có thể được phước huống hồ bạn có thể có chánh tín. Bạn có thể hiểu rõ, hiểu tường tận mà niệm Phật được lợi ích, thì mê tín niệm Phật (chân thật là mê đắm) cũng có thể được phước, bởi vì họ có thể y giáo phụng hành, họ cũng có thể đoạn ác tu thiện. Tuy họ không thông hiểu đối với đạo lý này nhưng họ thật chịu làm, chịu làm thì được phước. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này."

(Hòa thượng Tịnh Không)

+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết