Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Vì sao niệm Phật không vãng sanh

Vì sao niệm Phật không vãng sanh

Regular price 25.000₫
Regular price Sale price 25.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Vì xem thường chúng sinh, chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn khiến cơ hội vãng sinh bất thoái thành Phật. Không phải chư Phật Bồ Tát không giúp đỡ mà chính chúng ta bỏ lỡ cơ hội trước mắt. Do đó cần phản tỉnh, kiểm điểm ở mình, 

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details