Skip to product information
1 of 2

Nhà Sách Hoa Sen

Về nơi không chổ được

Về nơi không chổ được

Regular price 30.000₫
Regular price Sale price 30.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Như giọt nước rơi vào biển lớn, có thấm thía? Nước là nước, biển là biển, nước chẳng phải là nước, biển chẳng phải là biển, nước + biển, gọi là nước biển.

Nước là hợp chất, hố sâu kia do chỗ lõm to hợp với nước mà thành biển, gọi biển thì nước và các sinh vật trong cái hố sâu to đó có đủ. Nước biển là một thành phần của biển. Do phân biệt nước ở biển khác với nước sông hồ nên thêm chữ, nước gì chẳng là nước?

Có suy nghĩ phân biệt nên trong đời sống việc tốt xấu gì cũng có? Chỉ thấy biết thôi thì các sự việc có thành lập? Tác ý tạo nghiệp thì có thiện ác.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details