Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Tu là cội phúc

Tu là cội phúc

Regular price 51.000₫
Regular price Sale price 51.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Tu là sửa, ấy chỉ là phần tiêu cực, nghĩa là sửa đổi đi những điểm xấu xa tội lỗi để không còn một bợn nhơ, một mặc cảm nào về tội lỗi và còn phải bồi đức, đúng lời Phật dạy: " Chư ác mạc tác chúng thiện phụng hành".

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details