Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Theo dấu chân xưa

Theo dấu chân xưa

Regular price 20.000₫
Regular price Sale price 20.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Nếu như người thế gian phải lắm phen trôi nổi, thăng trầm vất vả mới có được ngày hạnh phúc lên xe hoa, thì người xuất  gia bước lên địa vị " chúng Trung Tôn" cũng phải trải qua rất nhiều gian lao thử thách. Nhiều năm trao dồi giơi hạnh tinh chuyên, mức độ thâm nhập Phật pháp khả dĩ gọi là " thấm tương chao" thì thầy Bổn sư mới đồng ý cho đăng đàn thọ Đại Giới.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details