Skip to product information
1 of 3

Nhà Sách Hoa Sen

Tâm kinh giảng lục

Tâm kinh giảng lục

Regular price 40.000₫
Regular price Sale price 40.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Tâm Kinh Giảng Lục

Quyển Tâm Kinh Giảng Lục này do thiền sư Nguyệt Khê Tâm Viên người Trung Hoa giảng giải, được chia làm bốn phần:

Phần 1: Tâm kinh ấn tâm sớ, do sa-môn Thích Băng Cốc chùa Di Đà ở Côn Minh trước thuật.

Phần 2: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh.

Phần 3: Bát nhã ba la mật đa tâm kinh chú giải, do đệ từ là Hình Lam Điền ghi chép.

Phần 4: Tâm kinh ấn tâm sớ giản lược.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details