Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Tứ diệu đế

Tứ diệu đế

Regular price 78.000₫
Regular price Sale price 78.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Tứ diệu đế là nền tảng mọi giáo pháp của đức Phật. Trong bài giảng, Ngài đã giải thích đầy đủ về chủ đề này, giúp chúng ta có được sự hiểu biết rỏ hơn về Tứ diệu đế.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details