Skip to product information
1 of 3

Nhà Sách Hoa Sen

tịnh nghiệp tam phước

tịnh nghiệp tam phước

Regular price 20.000₫
Regular price Sale price 20.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Tinh Nghiệp Tam Phước

Trích đoạn

Mục đích của đọc kinh là gì?

Mục đích là tu định, khai mở trí tuệ. Cho nên đọc tụng đại thừa là tu hành, quy quy củ củ, y theo phương pháp, y theo nghi quy mà làm, làm cho tâm cung kính của chính mình hiển lộ ra.

Cái gì gọi là Niệm Phật Tam Muội?

Ngay đến danh từ này bạn cũng chưa rõ ràng. Cái gì gọi là Niệm Phật? Mỗi ngày cầm lấy tràng hạt niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật,...thì gọi là Niệm Phật sao? Trong tâm thì nghĩ tưởng lung tung, cổ đức đã nói: "Mỗi ngày niệm mười vạn tiếng Phật hiệu, đau mồm rát họng chỉ uổng công". Tại sao vậy? "Miệng Di Đà tâm tán loạn", như vậy thì không có ích gì.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details