Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Những nét văn hóa đạo Phật

Những nét văn hóa đạo Phật

Regular price 83.000₫
Regular price Sale price 83.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Văn hóa thường được hiểu là lối sống của con người ở mỗi vùng theo trình độ phát triễn trong mỗi giai đoạn thời gian trong quá trình tiến hóa của loài người. Văn hóa cũng bao gồm những sản phẩm vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra. Những nét văn hóa của đạo Phật, trước hết chính là văn hóa được thanh lọc qua thời gian hòa quyện với triết lý đạo Phật.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details