Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Liên Trì Cảnh sách

Liên Trì Cảnh sách

Regular price 20.000₫
Regular price Sale price 20.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Thời đại mạt phát các bậc Thánh Hiền ngày càng xa. Phật pháp suy vi, tà sư nói pháp nhiều như các Sông Hằng. Tà trí, tà kiến đày khắp thiên hạ. Đáng tiếc cho chúng sinh tà kiến sâu nặng, huệ cạn phước mỏng, người học Phật đi trên đường chánh rất ít,....... 
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details