Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Giải thoát tâm thức

Giải thoát tâm thức

Regular price 89.000₫
Regular price Sale price 89.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Trong giải thoát tâm thức, với bút pháp trong sáng quen thuộc, tác giả thiện xảo đan biện gữa thực hành và giáo lý về độ mẫu Tara với những bước đường tu tập đạo pháp(Lamrim) để cống hiến một hướng dẫn lí thứ vật hữu ích cho những ai quan tâm tới pháp môn Lục đọ mẫu Tara
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details