Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Con đường trở về tâm đạo

Con đường trở về tâm đạo

Regular price 55.000₫
Regular price Sale price 55.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Thực hành Phật giáo là tiến hành một cuộc chiến đấu giữa những thế lực tiieu cực và tích cực trong tâm bạn. Thiền giả nỗ lực làm tiêu mòn điều tiêu cực và phát triển tăng trưởng điều tích cực. 
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details