Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Chuyển hóa

Chuyển hóa

Regular price 36.000₫
Regular price Sale price 36.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Đạo Phật là con đường thực nghiệm, hành giả phải trải qua quá trình Văn,tư,Tu mới thành đạt được kết quả thực sự. Giáo pháp của đức Phật là chiếc thuyền từ bi đưa chúng sinh vượt qua biển khổ sinh tử luôn hồi.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details