Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Chuyển Di Pháp Môn

Chuyển Di Pháp Môn

Regular price 43.000₫
Regular price Sale price 43.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Một pháp môn trong Kim Cang thừa của Phật giáo Tây Tạng. Pháp môn này dạy cách chuyển di thần thúc về Cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, nương theo đại nguyện của Ngài
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details