Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Cánh cửa cuộc đời

Cánh cửa cuộc đời

Regular price 32.000₫
Regular price Sale price 32.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

CÁI THẤY DO NGHIỆP LỰC. Tại sao chúng ta sinh ra làm người? Tất cả hữu tình có nghiệp giống nhau về thế giới xung quanh, toàn bộ thấy biết mà họ cùng có ấy gọi là "cái thấy do nghiệp" . Sự tương mật thiết giữa nghiệp chúng ta với hoàn cảnh ta gặp, cũng giải thích được sự xuất hiện những hình tướng khác nhau.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details