Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Bản chất của tâm

Bản chất của tâm

Regular price 32.000₫
Regular price Sale price 32.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Cái thấy thực " cách mạng" trong Phật giáo là sự sống và cái chết ở ngay trong tâm, không đâu khác. Tâm được xem như nền tảng phổ quát của kinh nghiệm-kẻ sáng tạo ra hạnh phúc và đau khổ, kẻ sáng tạo ra cái ta gọi là sự sống và cái ta gọi là cái chết
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details