Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Âm dương và nguyên lý vô song

Âm dương và nguyên lý vô song

Regular price 50.000₫
Regular price Sale price 50.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Ở Phương đông, khoa học bị triết lý chi phối hoàn toàn từ cawbn nguyên. Bậc Thánh nhân, Chân nhân là người đã đạt tới sự hiểu biết trọn toàn về nguyên lý vô song( tức " Luật Vũ Trụ", " Thiên Đạo", " Mệnh Trời", " Chánh Pháp"), cái nguyên lý chi phối luật nhân quả của mọi hiện tượng trong vũ trụ. Khoa học cổ truyền Phương đông giải thích hệ thống vũ trụ và tấc cả mọi hiện tượng phát sinh trong hệ thống này theo luật hoặc lý Âm Dương.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details