Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

30 ngày thiền quán

30 ngày thiền quán

Regular price 79.000₫
Regular price Sale price 79.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Quyển sách này ghi lại những bài giảng, lời chỉ dẫn của thiền sư Josehp Goldstein trong một khóa tu 30 ngày liên tục do ông và các thiền sư khác tổ chức.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details