Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Trợ niệm vãng sanh cần biết

Trợ niệm vãng sanh cần biết

Giá thông thường 5.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 5.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh về thế giới Tây phương tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật, công đức này làm sao có thể nghĩ bàn được.
+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết