Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Thập Ba La Mật

Thập Ba La Mật

Giá thông thường 38.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 38.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Thập độ là chính đạo yếu điểm của đức Thế Tôn mà hành học Phật cần hiểu biết cho tinh tường là điều quan trọng nhất. Chúng ta người mong được thành Phật, phải học và hành pháp Ba la mật, là giáo pháp chính thức của đức Phật, mà người sẽ thành Phật trước tiên phải tu hạnh Bồ tát, hành pháp Ba la mật.
+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết