Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Tứ hoằng thệ nguyện

Tứ hoằng thệ nguyện

Giá thông thường 12.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 12.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Thứ nhất là “tâm pháp”, chúng ta thường nói tám tâm vương.

Thứ hai  là “tâm sở pháp”, nói tác dụng tâm lý.

Thứ ba là “sắc pháp”, chỉ vật chất.

Thứ tư là “tâm bất tương ưng hành pháp”,  

+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết