Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Suối nguồn Bồ Đề Tâm

Suối nguồn Bồ Đề Tâm

Giá thông thường 23.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 23.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Sự thực hành Bồ đề tâm rất cần thiết cho những ai ước muốn thành tựu giác ngộ. Tất cả chư Phật và Bồ tát trong quá khứ đã thành tựu những giác ngộ cao cấp này nhờ nuôi dưỡng thái độ vị tha.Trải qua thời gian một vài hệ tư tưởng đánh mất sự thích đáng của chúng.
+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết