Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh (quyển 3)

Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh (quyển 3)

Giá thông thường 70.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 70.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh (Quyển 3)

Cuốn sách gồm hai phần chính như sau:

Phần 2: Đức tuân Phổ hiền

Phần 3: Đại giáo duyên khởi

Trích đoạn

Khác biệt giữa Tiểu thừa và Bồ Tát ở chỗ, người Tiểu thừa không chủ dộng đi giúp người như câu nói phần sau của đoạn kinh: "Làm bạn không mời của tất cả chúng sanh", chỗ này người Tiểu thừa không làm được. Cũng không phải người Tiểu thừa không độ chúng sanh. Nếu chúng sanh cầu đến họ thì học sẽ xem chúng sánh đó có thiện căn hay không, có duyên phận hay không. Bạn có thiện căn, có duyên phận thì học hoan hỉ giúp và dạy bảo bạn. Nếu họ xem thấy bạn không có thiện căn, không có duyên phận thì họ sẽ rất lãnh đạm với bạn. Không như Bồ tát dùng tâm bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, không phân biệt, không chấp trước..

+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết