Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

niệm Phật là nhân, thành Phật là quả

niệm Phật là nhân, thành Phật là quả

Giá thông thường 40.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 40.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

* Chúng ta thường nói pháp môn Tịnh Độ là “pháp môn nhị lực”. “Nhị lực” một là lực tín nguyện trì danh của bản thân ta, một là Phật lực gia trì. Phật pháp ngoài pháp môn này ra, pháp môn nào cũng đều phải dựa vào bản thân đoạn hoặc kiến chân (dứt bỏ mê lầm vọng hoặc, thấy được chân tánh tuyệt đối của vạn hữu) không có cách nào dựa vào tha lực; duy chỉ có pháp môn niệm Phật là có tha lực hỗ trợ, chính là lúc vãng sanh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn, nhìn thấy Phật liền được Phật lực gia trì.
+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết