Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm

Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm

Giá thông thường 15.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 15.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Kinh Hoa Nghiêm dạy: " Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày"
+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết