Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Làm thế nào khế nhập cảnh giới Phật

Làm thế nào khế nhập cảnh giới Phật

Giá thông thường 10.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 10.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Làm Thế Nào Khế Nhập Cảnh Giới Phật

"Căn bản là Tâm, chỉ cần tâm của bạn thiện, ý niệm của bạn thiện, nghiệp báo nào mà không thể chuyển đổi được chứ, làm gì không thể hóa giải được tai nạn chứ?

Cũng giống như một thân cây vậy, tâm là gốc, ý niệm là thân, thân là cành, miệng là lá, bạn ở trên cành lá mà tu hành, thân gốc của bạn thì bị mục rã thì không thể cứu. Ở ngay thân gốc mà cứu được rồi thì cành lá dễ dàng, cành lá thì không khó. Cho nên chúng ta nhìn thấy có rất nhiều người ở bề ngoài tích đức hành thiện, nhưng không thể chuyển đổi được nghiệp lực, cuối cùng oán trời trách người, nói Phật Bồ Tát không linh, nói Thần không linh, có lỗi với họ, cùng với Du Tịnh Ý là hoàn toàn giống nhau. Cho nên, chuyển phải từ nơi trong tâm mà chuyển, phải từ ngay trên ý niệm mà chuyển, chuyển thành thuần thiện."

(Trích Làm Thế Nào Khế Nhập Cảnh Giới Phật)

+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết