Chuyển đến thông tin sản phẩm
1 trong số 1

Nhà Sách Hoa Sen

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Làm thế nào để tự tại vãng sanh

Giá thông thường 4.000₫
Giá thông thường Giá ưu đãi 4.000₫
Giảm giá Đã bán hết

Mô tả sản phẩm

Bất luận là người tu tại gia hay xuất gia, cần phải trên kính dưới hòa, nhẫn nhục điều người khác khó nhẫn được, làm những việc mà người khác khó làm được, thay người làm những việc cực nhọc, thành toàn cho người là việc tốt đẹp. Khi tĩnh tọa thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm đừng bàn đến điều sai trái của người. Lúc đi đứng, nằm,  ngồi, ăn, mặc, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng chỉ niệm Phật hiệu không đế gián đoạn: hoặc niệm nhỏ hoặc niệm thầm......
+ Xem thêm
- Thu gọn
Xem toàn bộ chi tiết