Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Yếu chỉ giáo pháp

Yếu chỉ giáo pháp

Regular price 46.000₫
Regular price Sale price 46.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Ta hiện hữu xuất hiện trước tiên, có luôn luôn thường tại,hằng hữu. Hãy khước từ tấc cả mọi ý nghĩ, ngoại trừ "Ta hiện hữu" và an trú ở đó.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details