Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Vì sao phải tin Đức Phật

Vì sao phải tin Đức Phật

Regular price 32.000₫
Regular price Sale price 32.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Đức Phật là một con người độc nhất đạt được tự Giác Ngộ. Không ai là người được coi như là Thầy của Ngài. Ngài đạt được giác ngộ là do những cố gắn của chính Ngài.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details