Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Trợ niệm vãng sanh cần biết

Trợ niệm vãng sanh cần biết

Regular price 5.000₫
Regular price Sale price 5.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh về thế giới Tây phương tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật, công đức này làm sao có thể nghĩ bàn được.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details