Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Trước và sau khi chết vì sao phải trợ niệm A Di Đà Phật

Trước và sau khi chết vì sao phải trợ niệm A Di Đà Phật

Regular price 10.000₫
Regular price Sale price 10.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Nhà nho nói: " Sáng nghe lời nói đạo lý, chiều chết cũng cam!" Tại sao vậy? Vì người chết mà nghe được đạo lý thì cũng như chưa chết, do họ nghe được đạonên được siêu thăng.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details