Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Tín nguyện chuyên trì danh hiệu Phật

Tín nguyện chuyên trì danh hiệu Phật

Regular price 10.000₫
Regular price Sale price 10.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Đại sư Thiện Đạo nói vạn người tu vạn người vãng sanh, nhưng bạn không có tu mà, bạn chỉ có niệm, không có tu nên không thể vãng sanh. Cái gì gọi là tu? Tu là đem tập khí xấu của chính mình thay đổi lại, đó gọi là tu.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details