Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Tâm bình an

Tâm bình an

Regular price 25.000₫
Regular price Sale price 25.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Hơn 2500 năm trước, Phật giáo đã bắt nguồn từ Ấn Độ rồi truyền sang Trung Quốc vào đầu kỷ nguyên. Tại đây, Phật giáo tiếp tục hấp thụ nền văn hoascuar nước này suy luận theo tinh thần của người Á Đông..
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details