Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Suối nguồn Bồ Đề Tâm

Suối nguồn Bồ Đề Tâm

Regular price 23.000₫
Regular price Sale price 23.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Sự thực hành Bồ đề tâm rất cần thiết cho những ai ước muốn thành tựu giác ngộ. Tất cả chư Phật và Bồ tát trong quá khứ đã thành tựu những giác ngộ cao cấp này nhờ nuôi dưỡng thái độ vị tha.Trải qua thời gian một vài hệ tư tưởng đánh mất sự thích đáng của chúng.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details