Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Sám hối nghiệp chướng

Sám hối nghiệp chướng

Regular price 15.000₫
Regular price Sale price 15.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Hành là hành vi, tu là sửa đổi, vậy thì chúng ta liền hiểu rõ, hành vi của chúng ta đã phạm lỗi lầm, đã phạm sai lầm, đem những sai lầm này tu sửa lại, đây gọi là tu hành..
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details