Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm

Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm

Regular price 15.000₫
Regular price Sale price 15.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Kinh Hoa Nghiêm dạy: " Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng Như Lai, nhưng vì bị vọng tưởng, phân biệt, chấp trước che lấp nên Phật tánh không thể hiện bày"
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details