Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Ngọn đuốc tâm linh

Ngọn đuốc tâm linh

Regular price 25.500₫
Regular price Sale price 25.500₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Ngọn Đuốc Tâm Linh

Tuyệt vời bảy bước hoa sen

Trang nghiêm cho cõi bùn đen nhiệm mầu

Giữa lòng biển lệ thiên thâu

Chợt nghe lóng lánh xưa sau nụ cười

Sáng nay, Bụt lại vào đời

Ngón tay hoa trỏ, cho mười phương trăng.

(Trụ Vũ - Ngón Tay Hoa)

Ta sống trong thế giới Ta - Bà này,

Hãy cố gắng làm những việc thiện đem lại lợi ích cho mình và mọi người;

Không nên làm việc ác để lợi mình mà hại người.

+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details