Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Nên dùng ân đức hóa giải hận thù

Nên dùng ân đức hóa giải hận thù

Regular price 25.000₫
Regular price Sale price 25.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Đệ tử của Phật phải biết “trụ Phật sở trụ, hành Phật sở hành”, cái Trụ và hành này trên thực tế chính là áp dụng tâm Bồ Đề
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details