Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Một đời vãng sanh chấm dứt luân hồi

Một đời vãng sanh chấm dứt luân hồi

Regular price 25.000₫
Regular price Sale price 25.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Kinh Đại Tập nói rằng: " Thời đại mạt pháp hàng trăm người tu hành, ít có một người đắc đạo, chỉ nương niệm Phật để qua được biển sinh tư"
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details