Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Lợi ích khi niệm Phật

Lợi ích khi niệm Phật

Regular price 14.000₫
Regular price Sale price 14.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Tất cả chư Phật khuyên chúng ta niệm A Di Đà Phật vì A Di Đà Phật cũng chính là tên gốc của tự tánh chính chúng ta.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details