Skip to product information
1 of 1

Nhà Sách Hoa Sen

Khắc Phục 20 Việc Khó Làm Của Đời Người

Khắc Phục 20 Việc Khó Làm Của Đời Người

Regular price 35.000₫
Regular price Sale price 35.000₫
Sale Sold out

Mô tả sản phẩm

Khắc Phục 20 Việc Khó Làm Của Đời Người Ni trưởng Chứng Nghiêm sinh năm 1937, ở huyện Đài Trung, thị trấn Thanh Thủy. Năm 1963, Ni trưởng quy y với Trưởng lão hòa thượng Ấn Thuận. Năm 1966, Ni trưởng sáng lập Phật Giáo khắc nạn Từ Tế công đức hội. Ni trưởng từng được các giải thưởng phục vụ xã hội ở Philippines như giải Phụng Hiến Xã Hội Châu Á Ramon michael v.v...Và Ni trưởng được trường Đại học Trung văn Hong Kong công bố học vị Tiến sĩ vinh dự Khoa Học Xã Hội. Suốt 36 năm, Ni trưởng theo quan niệm để dìu dắt mọi người là thành, chánh, tín, thật. Chí hướng và sự nghiệp của Từ Tế do công việc từ thiện mà mở rộng ra như chữa bệnh, giáo dục, văn hóa, cứu trợ quốc tế, hiến tủy sống, bảo hộ môi trường và cộng đồng tình nguyện viên. Mong ước cống hiến ở đây là tạo thành chí hướng và sự nghiệp đó là bốn chí hướng sự nghiệp lớn và tám dấu chân kỳ diệu. Đạt đến mục tiêu Tịnh độ ở nhân gian là tịnh hóa lòng người, xã hội hòa hợp tốt đẹp, thiên hạ không còn tai nạn. Quyển sách này Ni trưởng giảng về hai mươi việc khó làm và cư sĩ Vương Đoan Chính viết lại kệ tụng. Mỗi việc khó rất thiết thực trong cuộc sống hàng ngày mà chúng ta dễ mắc phải sai lầm, thật thâm diệu vô cùng. Từng lời giảng của Ni trưởng thấm vào lòng người đọc khiến chúng ta thấy hổ thẹn bởi vì trong cuộc sống chúng ta chưa thực hành được bao nhiêu.
+ Xem thêm
- Thu gọn
View full details