Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ giảng giải (quyển2)

Tác giả: Hòa thượng Tịnh Không
Năm xuất bản 2012
Tình trạng: Còn hàng
Kích thước 14,5x20,5
Số trang 317
60.000 VNĐ 70.000 VNĐ
Giá chưa có VAT: 60.000 VNĐ

Số lượng

 

Hồi hướng, chính mình tu học thiện căn công đức, quyết không phải chính mình hưởng thụ. Nếu như chính ta tu học được thiện căn công đức, nhất định muốn chính mình thành tựu, không chịu giúp người khác, tâm của bạn vẫn là tâm luân hồi. Không luận tu pháp môn nào là vì chính mình, niệm Phật cũng là vì chính mình, tham Thiền cũng là vì chính mình, trì chú cũng là vì chính mình, mỗi niệm đều không quên đi chính mình, là tâm luân hồi. Bạn tu tích được tất cả công đức, đó không gọi là công đức, gọi phước đức, quả báo là phước báo hửu lậu của ba cõi, đó không phải là công đức. Cho nên cái gì là công đức? Không có chính mình, bao gồm tất cả tu học đều là vì chúng sanh, đây chính là tâm hồi hướng. Vì chúng sanh mà tu, không phải vì chính mình, vì Phật pháp mà tu, vì Phật pháp cửu trụ thế gian, vì tất cả chúng sanh được lợi ích Phật pháp. Ta vì những việc này mà sống, quyết không phải vì chính mình. Vậy mới đem tâm luân hồi chuyển đổi thành tâm Bồ Đề.

Viết đánh giá

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Tồi           Tốt