Giới thiệu


Nhà Sách Hoa Sen chuyên phát hành văn hóa phẩm Phật Giáo như kinh, sách, văn hóa phẩm Phật Giáo và các loại sách ăn chay, sách thực dưỡng Ohsawa, triết học, học làm người.